20091213 NPOナイスデイ 「 漬物用 陽干し大根 」販売2

とれったひろば JAめぐみの 可児 で  NPOナイスデイTOPへ戻る100_32.jpg

100_3236.jpg

100_3237.jpg

100_3238.jpg

100_3239.jpg

100_3240.jpg

100_3241.jpg

100_3242.jpg

100_3243.jpg

100_3244.jpg

100_3245.jpg

100_3246.jpg

100_3246b.jpg

100_3247.jpg

100_3249.jpg

100_3250.jpg

100_3251.jpg